Godziny pracy w okresie noworocznym

Godziny w pracy w dniach: